Медіація

СЕКЦІЯ “Медіація”

Керівник:
Коцарь Наталія

Основною метою діяльності секції медіації є сприяння розвитку медіації в Україні.

Медіація – метод позасудового вирішення конфліктів (спорів) за допомогою третьої нейтральної сторони – медіатора (посередника), який супроводжує процес медіації, застосовуючи певну техніку ведення переговорів, при цьому сторони конфлікту самостійно знаходять їх рішення яке задовольняє, у прийнятті якого медіатор не бере участі.

Принципи медіації: добровільність, конфіденційність, нейтральність медіатора, відповідальність сторін, взаємоповага і рівноправність сторін, відкритість результату.

Напрямки та задачі секції:

  • організація та проведення просвітницьких заходів щодо впровадження медіації;
  • організаціята проведення семінарів, лекцій, виставок, круглих столів, консультацій,  тренінгів, конференцій, дослідженнь та конкурсів у сфері медіації;
  • проведення опитувань, анкетувань та здійснення досліджень;
  • розробка та реалізація програм у сфері медіації;
  • надання послуг з супервізії;
  • надання інформаційно-ресурсної підтримки;
  • співпрацювання з професійними співтовариствами в галузі права, з центральними і місцевими органами державної влади та місцевого самоврядування;
  • взаємодія з національними та іноземними громадськими організаціями, міжнародними фондами та неурядовими організаціями, а також з іншими об’єднаннями, діяльність яких не суперечить законодавству України.